Bestyrelsen i Aabenraa lokalafdeling består af følgende:

Formand
Karen Margrethe Fink
21 20 19 32
karenmargrethefink@gmail.com

Næstformand – og PR-ansvarlig
Birte Fangel
26 16 47 42
bifa1201@gmail.com

Kasserer
Povl Petersen
30 66 45 48
planeriet@mail.dk

Sekretær
Birgit Støchkel
60 82 84 53
birgit@stoechkel.dk

Ad hoc og PR:
Margit Olavsgaard
61 86 19 49
molavsgaard@gmail.com

Ad hoc og læsekreds:
Lone Volquartz
30 55 19 38
lonevolquartz@googlemail.com

Ad hoc og venskabsbysamarbejde:
Povl Kylling Petersen
21 65 36 52
povlkylling@googlemail.com